Anlamın Organsız Bedeni

Özet

Bu çalışma, Deleuze’ün Anlamın Mantığı kitabında bir problem olarak ortaya koyduğu anlam ve organsız beden kavramsallaştırmaları arasındaki bağın izini sürerek, anlamın anlamına yaklaşmanın bedenli yollarını araştırır. Anlamı, bir temsil meselesi haline getirmeden bir yeğinlik olarak görmenin, anlamın içinde yerleşik hale getirilmiş sabitleyici eylemsizlik odaklarını açarak, onu organsız bir beden haline getirmenin imkanları tartışılmıştır. Birinci bölümde, bir yüzey-derinlik problemi olarak anlamın klasik dil felsefeleri içindeki yansımalarına değinilmiş; ikinci bölümde, Deleuze’ün anlamın dinamik oluşumu kavramsallaştırması tanıtılmış ve klasik kuramlardan farkı ortaya konmuş; üçüncü bölümde, anlamın bir yeğinlik meselesi olduğu savı açıklanarak, son bölümle birlikte anlam ve etik deneyleme arasındaki yakın ilişki tartışılmıştır.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top