Singer’ın Mutlak Yoksulluğun Çözümüne Yaklaşımında Sorumluluk ve Haklar Sorunu

Özet

Bu çalışmada mutlak yoksulluk ve gıdaya erişim sorununa karşı geliştirilen felsefi yaklaşımların başında gelen Peter Singer’ın çözüm önerisi ele alınmaktadır. Singer’ın açlığı ve mutlak yoksulluğu önlemek için öne sürdüğü ahlaki ödev ve bu ödevden doğan sorumluluklarımızın hak temelli bir anlayışla bağdaşıp bağdaşamayacağı tartışılmıştır. Bir yandan, Singer kimsenin mutlak yoksulluktan ölmemesi gerektiğini savunmaktadır; bir bakıma, açlıktan ve yoksulluktan ölmenin o insanların yaşam hakkının elinden alınması anlamına geldiğini işaret eder. Diğer yandan, açlık ve yoksulluk sorununu temel haklara erişim sorunu olarak ele almamaktadır. Singer’ın temel insan haklarını göz ardı ettiği katiyen söylenemez ancak tok olanların açlara yardım etmesiyle sorunun çözüleceğini düşünmesi; gıdaya erişimin ve sağlıklı yaşam koşullarının yaşam hakkı kapsamında bir hak olarak talep edilmemesi ve mutlak yoksulluktan mustarip olanların mutlak zenginlerin inayetine terk edilmesini ima edebilir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada Singer’ın mutlak yoksulluk sorununu, temel bir hak olan gıdaya erişim hakkı ve yaşam hakkı bağlamında ele almaması onun sorumluluk anlayışının bir eksikliği olarak değerlendirilmektedir.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top