Yoksulluk Sorunu İçin Hegel’in Sistemine İçkin Bir Çözümün İmkânı

Özet

Hegel, yoksulluk sorununu devlet aşamasına geçişte sivil topluma özgü bir sorun olarak ele almakta ve bu sorunun radikal bir soruna kendi emeği ile yaşamak onurunu, hukuka olan saygısını ve kendine olan güvenini kaybetmiş bir yığın olan ayaktakımı ile dönüştüğünü öne sürmektedir. Yoksulluk sorununa Hegel tarafından çeşitli çözüm önerileri getirilse de literatürdeki pek çok çalışmada bu öneriler yetersiz bulunmakta ya da Hegel’in sorunu çözümsüz bıraktığı ifade edilmektedir. Bu çalışmada yoksulluk sorununa Hegel’in düşünce sistemi dışına çıkılmaksızın korporasyon temelli bir çözüm önerisi getirilmektedir. Bu kapsamda yoksulluk için doğrudan devlet müdahalesi veya tam refah devleti oluşumu içermeyen aşamalı bir çözüm öngörülmekte, çözümün sivil toplum aşamasında gerçekleşmesi ve devletin kontrolü altında tamamlanması amaçlanmaktadır. Yoksulluğun radikal bir soruna ayaktakımı vasıtasıyla dönüşmesinden hareketle, çözümün temelinde korporasyonların modernizasyonu ve eğitim sisteminde gerçekleştirilecek reform yer almakta, bu sayede bireylerin işgücü piyasasında tutunmaları ve ayaktakımına dönüşmelerinin engellenmesi planlanmaktadır. Modelde bireyler günümüzde de kullanılmakta olan asgari ücret, evrensel gelir desteği gibi iktisadi unsurlarla koruma altına alınmaktadır.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top