SÖZLÜ TARİHİN RADİKAL POTANSİYELİ

Özet

Makale sözlü tarihin radikal potansiyelinin ne ya da neler olabileceği sorusundan yola çıkıyor ve sözlü tarihin tarihi, konusu, yöntemi üzerine de bilgi vermeyi amaçlıyor. Sözlü tarihin radikal potansiyelinin söz konusu olması, büyük insanlar, olaylar, kurumlar ya da toplumsal yapılar etrafında şekillenen geleneksel tarihsel anlatıların ya da tarihyazımının dışladığı insan, topluluk ve sınıfları tarihin merkezine yerleştirerek, tarihi “aşağıdan yukarıya” yani daha adil ve demokratik biçimde yeniden inşa etme çabasından kaynaklanıyor. Geçmişle bugün arasındaki bağın canlı olduğunu ve tarihin ezilmiş, dışlanmış ve/veya yok sayılmışlar tarafından farklı biçimde inşa edilebileceğini iddia eden bu meydan okumanın farklı bir toplum tahayyülü ve politik amacı vardır fakat sözlü tarih kendi başına toplumsal değişimin bir aracı değildir.

Anahtar Kelimeler: Sözlü tarih, tarih,  tarihyazımı, radikal potansiyel, öznellik.

 

Abstract

This article aims at explaining the history, subject and method of oral history while questioning the radical potential of it. This radical potential arises from the fact that it brings recognition to persons, classes and groups of people who have been marginalized and ignored by traditional history writing and attempts to reconstruct a fair and democratic history from “below to above”. Oral history has radical potential in terms of its imagination of society and political purpose on making the oppressed and ignored people subjects of their own history. However, oral history is not a means of societal change by itself.

Key Words: Oral history, history, history writing, radical potential, subjectivity.

 

 

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top