Sayı 4

#
4
2016/Ekim

“Kültür” kavramı uzun süredir sosyal bilimlerde çeşitli disiplinlerde ortaya çıkan ilgilerin odağında yer aldı. Her zaman olduğu gibi bugün de halen güncelliğini koruyan bir tartışma alanı olarak kültür, pek çok soru ve sorunsalın ortaya çıkışına kaynaklık etmeye devam ediyor. Biz de ViraVerita’nın bu dördüncü sayısı için klasik literatürden güncel tartışmalara açılan, felsefeden dilbilime, edebiyattan fantazyaya uzanan bir kültür dosyası oluşturduk.

Eyüp Ali Kılıçarslan, “Hegel’in Tinin Görüngübilimi’nde ‘Kendine-Yabancılaşmış Tinin Dünyası’ Olarak Kültür Dünyasının Diyalektiği ya da Marx’ın 1844 El Yazmaları’ndaki Eleştirilerine Karşı Bir Hegel Savunusu Denemesi” başlıklı makalesinde Marx’ın eleştirilerine karşı bir Hegel savunması yapıyor. Tinin Görüngübilimi’ndeki “Kültür” bölümünün analizi ekseninde oldukça önemli bir kavramsal çerçeveyi yeniden işaret ediyor. Bu bağlamda, kültüre yönelik güncel yaklaşımlar için faydalı olabilecek felsefi hatırlatmalarda bulunuyor.

Esra Gedik’in “Bir Tüketim Kültürü Olarak Anti-Kahraman Erkek İmajları” başlıklı makalesi Türkiye’de popüler kültürden verdiği güncel örneklerle anti-kahraman erkek imajlarının Türkiye’de hali hazırda var olan geleneksel erkeklik söylemlerinin yeniden üretilmesine nasıl hizmet ettiğini anlatıyor. Bu imajların tüketim kültürü içerisinde üretilmiş imajlar olduğuna dikkat çekerek, medya ürünlerinin erkeklik imajlarını dolaşıma sokmadaki rolünü vurgulayan eleştirel bir değerlendirme sunuyor.

Rabia Topkaya, “Dilin Aynasında Kültür: Humboldt Felsefesinde Dil–Kültür İlişkisi” makalesiyle konuya dilbilim alanından bir katkı sunarak, Humboldt’un görüşleri ekseninde kültür ile dilin arasında bulunan ilişkiyi tartışıyor. Yazarın ifadesiyle post-yapısalcı düşünceye geçişte önemli bir basamak oluşturan bu görüşler, kültür-dil ilişkisinin temsil düzleminden ziyade inşa düzleminde tartışılması gerektiği yönünde.

Özgür Şahin, "Melville Romanında Spinozacı İzlekler: Pierre ve Bartleby” başlıklı makalesinde Herman Melville ve Baruch Spinoza arasındaki ortak felsefi yaklaşımlara dikkat çekiyor. On dokuzuncu yüzyıl kültür üretimindeki Spinoza etkisi bağlamında, edebiyat ile felsefede tarihsel olarak ortaklaşan sorunsalları Melville’in iki öyküsünden yola çıkarak masaya yatırıyor.

Ve son olarak, “Kültür” dosyası için seçtiğimiz eski ama bir o kadar da önemli bir metni, E. Burnett Tylor’ın Primitif Kültür başlıklı klasik yapıtından “Kültür Bilimi” başlıklı kısmı Esra Dabağcı’nın çevirisiyle yayınlıyoruz.

Bu sayıya katkı sunan herkese teşekkür ederken, tanığı olduğumuz bu dönemde; memleketin dört bir yanında barışı, özgürlüğü ve eşitliği savunduğu için işinden edilen, sürgün edilen, yargılanan, soruşturulan, hapsedilen tüm “düşünce suçluları” ile dayanışma içinde olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha açıklamak isteriz. Her şeye rağmen umutlu olmayı istediğimiz bir dünyada, keyifli ve verimli okumalar dileriz.

 

Editörler

Nisan Kuyucu

Yasin Durak

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top