MELVILLE ROMANINDA SPINOZACI İZLEKLER PIERRE VE BARTLEBY (Dosya Dışı)

Özet

Bu yazı Herman Melville ve Baruch Spinoza arasındaki ortak felsefi yaklaşımları göstermeyi amaçlamaktadır. Melville’in felsefeyle olan ilişkisini açık bir şekilde görebileceğimiz ‘’Pierre ya da Belirsizlikler’’ adlı romanı ile, ‘’Kâtip Bartleby’’ adlı kısa öyküsü, bu amaç doğrultusunda üzerinde durulacak olan iki temel metindir. Tanrı-Töz kavrayışı ve panteizm, nedensellik ilkesine dayanan doğanın ortak düzeni ve bu doğal düzen içinde özgür iradenin reddi meseleleri, Spinoza felsefesinin olduğu kadar, Melville romanının da ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu ortaklıklar, on dokuzuncu yüzyıldaki Spinoza etkisi göz önünde bulundurularak tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Herman Melville, nedensellik ilkesi, özgür irade, panteizm

 

Abstract

This study aims to indicate common philosophical approaches between Herman Melville and Baruch Spinoza. Melville’s novel called ‘’Pierre or the Ambiguities’’ and his short story ‘‘Bartleby the Scrivener’’ which are the most obvious readings to see Melville’s outlook about philosophy, so these are texts which will be focused on. God-Substance comprehension and panteism, common order of nature based on principle of causality and rejection of free-will in this order, all this matters are bottom lines for as Melvile’s fiction as Spinoza’s philosophy. These common lines will be disscussed considering the Spinoza influced on the nineteenth century.

Keywords: Herman Melville, principle of casulity, free-will, panteism

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top