Form of Life, Democracy and Habit: The Contours of a Possible Dialogue Between Habit and Democracy (Açık Defter)

Özet

Bu çalışmada, demokrasinin “ölümü” veya “sonu”na ilişkin (tekrar tekrar) gündeme gelen tartışmayı,demokrasinin soyut bir biçiminde ve insanlar arası etkileşimde tecessüm etmediği sürece ayakta kalamayacağının bir işareti olarak ele alan argümanın izi sürülecektir. Bu görüşe uygun olarak, eleştirel teori geleneği içinde yer alan birçok düşünür, demokrasiyi özgün bir kavramla ele almaktadır: yaşam biçimi. Bu kavramla demokrasi, kolektif irade ve arzuların biçimlendiği, tecessümsel ve öngörülemeyen karşılaşmaların alanı olarak avramsallaştırılır. Bu anlayışa dayanarak, öncelikle ve kısaca, demokrasiyi yaşam biçimi kavramı ile tecessümsel ve dinamik bir etkileşim süreci olarak ele alan eleştirel teori içindeki argümanlar takip edilmiştir. Daha sonra, alışkanlık kavramının tecessümsel bir demokrasi için daha geniş bir anlayış sunabileceğini savunulmaya çalışılmıştır. Burada alışkanlık, kişinin çevresini dönüştürdükçe kendisinin de dönüştüğü, kişinin çevresiyle olan tesadüfi etkileşimini işaret eden bir süreç olarak, başka bir ifadeyle, sürekli devam eden bir müzakere süreci olarak tanımlanmış ve tecessümsel bir süreç olarak demokrasiye ilişkin anlayış derinleştirilmek istenmiştir. Böylelikle demokrasiye ilişkin sorunların, farklı bir açıdan ele almanın mümkün olabileceği savunulmuştur.

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top